fotog1

Presentació

Després de la presa de possessió dels nous ajuntaments democràtics, l’any 1979, es constitueix una comissió gestora formada pels Ajuntaments de Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinós, amb l’objectiu de resoldre un problema endèmic de la Comarca del Solsonès, l’abastament d’aigua, que en aquell moment només tenien resolt els nuclis de població de la comarca, no pas els masos disseminats, que constitueixen la resta del població de la comarca. No fou però fins a les acaballes de l’any 1981 que es disposà dels projectes necessaris i es constituí la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès per tirar-los endavant.

Darreres Notícies

NOTA INFORMATIVA

Apreciats/des abonats/des, A causa de l’estat d’alarma excepcional declarat per la crisi sanitària produïda pel COVID-19 i amb l’objectiu de...

Read More

Informació COVID-19

Benvolguts abonats. Davant l’emergència sanitària en la qual ens trobem, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i pel bé...

Read More

Trasllat oficines

Us fem saber que la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès ha traslladat les seves oficines i que a partir d’ara...

Read More

La Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès

La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès és una Entitat Local, que té per delegació i encàrrec dels Ajuntaments que la constitueixen, tal com expliciten els seus estatuts, la realització de totes les gestions, projectes i obres necessaris per l’abastament d’aigua, l’administració i prestació del servei en tota la seva amplitud.

La Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès fou constituïda formalment, l’any 1981, amb l’aprovació del seus Estatuts per Decret 502/1981, publicat al DOGC núm. 192 de 3 de febrer de 1982, en foren constituents els Ajuntaments de Solsona, Olius, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinós, integrant-s’hi posteriorment, els de Castellar de la Ribera i Pinell (1984), mes tard el de Lladurs (1989) i per últim el de la Molsosa (2003); avui està formada doncs, per deu Ajuntaments de la comarca del Solsonès.

Fins ara, s’han dut a terme un seguit de projectes que fan possible l’abastament d’aigua potable a veïns de 16 termes municipals, entre els que s’hi troben, a part dels esmentats anteriorment, els de Bassella (Alt Urgell), Biosca, Torà, Torrefeta i Florejacs (La Segarra), Vilanova de l’Aguda (La Noguera) i Cardona (Bages), s’abasta també a dos zones industrials (Solsona i Olius). L’any 2010, per conveni amb l’Ajuntament de Biosca es gestiona el servei d’aigües a tot el terme municipal, nucli i disseminat. Al gener de 2011 s’incorpora al servei la xarxa del nucli i del disseminat d’Ardèvol de Pinós, fins aleshores gestionada per una associació de veïns. L’any 2015 l’Ajuntament de Biosca passa a ser membre de ple dret de la Mancomunitat. Tot plegat l’entitat està constituïda avui per 11 municipis i compta amb una xarxa de canonades de mes de 744 quilòmetres de longitud que abasta 1736 connexions, en un àmbit geogràfic d’una superfície d’uns 710 km².

Aigües del Cardener SA

És una societat creada l’any 2002, com a instrument de gestió pública de la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès.

El capital social d’Aigües del Cardener SA, es íntegrament de la Mancomunitat.

Tal com refereix l’article 5. dels seus estatuts l’objecte social és dur a terme les activitats empresarials següents:

  • La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús.
  • La prestació i realització dels serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i funcionament.
  • La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions i gestió de mitjans per la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües.
  • La realització, assistència i execució de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria, construcció i manteniment dins l’àmbit de les activitats anteriorment esmentades.

És també un dels objectes de la creació d’AIGÜES DEL CARDENER SA, postular-se davant de l’administració de la Generalitat, per a la gestió de les infraestructures d’abastament d’aigua, que tinguin per origen els recursos hidràulics de la Comarca del Solsonès.