Moció aprovada al Ple de 29 de març de 2017

Moció al Ple de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, aprovada per unanimitat a la sessió del Ple de la Mancomunitat de 29 de març de 2017. Per demanar de l’Oficina Antifrau de Catalunya i de la Sindicatura de Comptes, I’analisi i fiscalització de I’activitat legal, administrativa i financera de I’entitat durant els darrers deu anys, per tal de depurar les responsabilitats en que s’hagi pogut incórrer.

Moció